Vinuri - Cramposie selectionata - Sauvignon Blanc - Terret